KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN THÁNG 5/2019 (20/06/2019 17:52)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN THÁNG 5/2019

TRƯỜNG THCS THƯỢNG CÁT

   THƯ VIỆN

  KẾ HOẠCH

Hoạt động thư viện tháng 5/2019

 

Thời gian

Nội dung công việc

Phân công

 

Tuần 1

-Tổ chức các tiết thư viện theo thời khóa biểu.

- Tiếp tục tổ chức cuộc thi “theo dòng lịch sử” trong các tiết đọc sách khối 6,7

- Dọn dẹp, sắp xếp thư viện.

- Lập kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách.

Cán bộ thư viện phối hợp với tổ công tác thư viện và giáo viên thực hiện.

 

Tuần 2

-Tổ chức các tiết thư viện theo đúng thời khóa biểu.

-Dọn dẹp, sắp xếp và trang trí lại thư viện.

- Học sinh khối 6,7 viết bài thu hoạch lần 2 gắn với tư vấn “Phòng chống đuối nước ở trẻ em”

- Tiếp tục tổ chức tìm hiểu tủ sách nghệ thuật cho học sinh lớp 7.

Cán bộ thư viện phối hợp với tổ công tác thư viện và giáo viên.

 

Tuần 3

- Tổ chức các tiết dạy theo thời khóa biểu.

- Tổ chức tiết giới thiệu sách cho học sinh khối 6 như kế hoạch.

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” cho học sinh toàn trường.

- Học sinh kết thúc chương trình học.

- Dọn dẹp thư viện, tổng kết, niêm phong các tủ sách báo và phòng thư viện.

Cán bộ thư viện, tổ công tác thư viện và các giáo viên chủ nhiệm lớp, ban Đoàn, Đội.

Tuần 4

-Viết bài và đăng tải các bài viết trên webside của trường với các nội dung: tư vấn kỹ năng sống cho học sinh, giúp học sinh hiểu thêm về lịch sử và truyền thống địa phương mình.

Cán bộ thư viện, tổ công tác thư viện, đồng chí phụ trách trang Wed của nhà trường.

                                                               Thượng cát, ngày 26 tháng 4  năm 2019

PHÊ DUYỆT CỦA BGH                                NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH