ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS THƯỢNG CÁT THÀNH CÔNG RỰC RỠ NHIỆM KÌ 2017-2022 (08/10/2017 20:53)

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 9/1/2017 của Công đoàn Thành phố về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, đại hội công đoàn quận Bắc Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023, chiều ngày 7/10/2017, Công đoàn Trường THCS Thượng Cát đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kì 2017 – 2022

 Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo của BCH Công đoàn trường THCS Thượng Cát về kết quả công tác công đoàn trong thời gian từ 14/8/2017 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn khóa XVIII nhiệm kì 2017 – 2022. 
Sau khi nghiên cứu, thảo luận, đồng thời lắng nghe các ý kiến đóng góp từ các công đoàn viên, Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo của BCH Công đoàn trường THCS Thượng Cát về kết quả công tác công đoàn đã thực hiện và phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn khóa XVIII nhiệm kì 2017 – 2022. Đại hội đồng thời cũng chỉ ra và nhấn mạnh các chỉ tiêu cũng như các công tác trọng tâm cần triển khai thực hiện nhiệm kì trong nhiệm kì 2017 – 2022. Trong đó, các công tác trọng tâm cần triển khai cụ thể là:
1.   Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.
2.   Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, CBCCLĐ.
3.   Phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.
4.   Công tác tuyên truyền, vận động trong nữ CCVCLĐ
5.   Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động.
Bên cạnh đó, thông qua hình thức bỏ phiếu kín , Đại hội cũng đã bầu ra được BCH Công đoàn nhiệm kì 2017 - 2022 gồm 3 đồng chí: LâmThị Vân, Trần Thị Thúy Hạnh , Trần Thị Tuyết
   Sau đây là một số hình ảnh của đại hội:

Đồng chí Bùi Thị Hương- Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Đại hội


Đồng chí Trịnh Thị Kim Liên- Chủ tịch Công Đoàn nhiệm kì I báo cáo kết quả và phương hướng hoạt động của Công Đoàn trong nhiệm kì tới

Đồng chí Ngô Hồng Nhung trình bày ý kiến về việc thực hiện năm “ Kỉ cương,
văn hóa” của đoàn viên trường THCS Thượng Cát


Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì II ra mắt Đại hội


Đại hội chụp ảnh lưu niệm cuối buổi